Nejsme lhostejní

By:
Posted: 21.5.2018
Category: Nezařazené
Comments: 0

Rozhodli jsme se vypomoci organizaci JOKER zakoupením plátěných sáčků na vaše nákupy.

Budeme rádi, pokud tuto organizaci také podpoříte a místo krabičky na šperk si koupíte krásný ručně malovaný plátěný sáček.

Více o firmě JOKER. Je to nestátní nezisková organizace, která podporuje lidi se zdravotním postižením, především v oblasti zaměstnávání.Organizace provozuje registrované sociální služby Sociálně terapeutické dílny a Osobní asistenci.V Sociálně terapeutických dílnách klienti trénují pracovní dovednosti, potkávají se zde se svými vrstevníky a získávají zkušenosti ve společenském kontaktu.V organizaci je zaměstnáno 56 osob se zdravotním postižením v chráněných dílnách v 7 provozech (kavárna, bistro, prádelna, šicí dílna, rukodělná dílna, vrátnice v Chebu a kamerový systém v Aši).Organizace organizuje každý rok ples pro lidi zdravé i se zdravotním postižení, je správcem Komunitní zahrady, s klienty jezdí na výlety, chodí do divadla,…Organizace je unikátní v rámci České republiky svým komplexním a provázaným přístupem k lidem se zdravotním postižením.

Sdílej tento článek

Související články